Intranet 
SearchGo SearchTEMATSKA DELOVNA TELESA

Alpska konferenca in Stalni odbor ustanavljata delovne skupine, platforme in ad hoc tematske skupine v skladu s trenutnimi potrebami. Ta tematska telesa podpirajo delo Alpske konvencije in obravnavajo različne teme, ki se nanašajo na trajnostni razvoj. 

Tematska delovna telesa so odgovorna za spremljanje aktualnih razvojnih dosežkov ter pripravo priporočil in izvedbenih ukrepov. Običajno so ustanovljena za dveletno obdobje, posebne teme pa  lahko obravnavajo v podskupinah. Tematska delovna telesa poročajo Alpski konferenci in Stalnemu odboru. 

Trenutno delujejo naslednja tematska delovna telesa:

  1. Delovna skupina za promet
  2. Delovna skupina naravne nesreče - PLANALP
  3. Delovna skupina Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba - WISO
  4. Delovna skupina Hribovsko kmetijstvo in gorsko gozdrstvo
  5. Delovna skupina Varstvo tal
  6. Posvetovalni odbor za alpsko podnebje
  7. Posvetovalni odbor za alpsko biotsko raznovrstnost
  8. Ad hoc delovna skupina za pripravo RSA8

 


<<