Intranet 
SearchGo Search

PREDSEDSTVO ALPSKI KONVENCIJI

Oktobra 2016 je Avstrija od Nemčije uradno prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Zvezni minister Andrä Rupprechter je 4. novembra 2016, v Salzburgu, ob praznovanju 25. obletnice podpisa Alpske konvencije, predstavile poudarke predsedovanja. Avstrijsko predsedstvo, ki bo trajalo dve leti, bo delovalo pod motom „Ščitimo in koristimo“. Varstvo in razvoj Alp sta tesno povezana in se ne izključujeta. Moto v ospredje postavlja tri stebre trajnostnega razvoja – okolje, gospodarstvo in socialne vidike.   
 
Avstrija bo gradila na dosedanjem delu in postavila tudi nekaj novih impulzov: 
To je zagotovo vloga ženske v gorskih regijah. V ospredju bo vprašanje, kako ženske v ekološkem, ekonomskem in kulturnem smislu oblikujejo, ohranjajo in izboljšujejo dejavnosti v alpskem prostoru. Na to temo se bodo aprila 2017 v Alpbachu srečali predstavniki in predstavnice vseh gorskih območij sveta z namenom povezovanja, izmenjave primerov dobre prakse in vzpostavitve novih sodelovanj.    
 
Nadaljnje težišče je prihodnost hribovskega kmetijstva. V ospredju bo izmenjava mnenj in razmišljanj o prihodnosti hribovskega kmetijstva v celotnem alpskem prostoru.    
 
Hude posledice visokih voda in plazov letošnje leto so pokazale, kako močno lahko alpski prostor in njegove prebivalce prizadenejo naravne nesreče. Varnost prebivalstva je posebna naloga in postaja skupaj s podnebnimi spremembami vedno večji izziv prihodnosti. Zato se bo naslednje Poročilo o stanju Alp posvetilo temi „Upravljanje s tveganji v kontekstu naravnih nesreč“.   
 
Tudi varstvo podnebja bo pomembno težišče. Alpsko konvencijo je treba kar najbolje uporabiti kot regionalni forum, ki bo k aktivnostim pritegnil celo Evropo. Za obravnavo tega tematskega težišča bo na ravni Alpske konvencije ustanovljen „podnebni sosvet“.   
 
Prav tako bo intenzivirano sodelovanje Alpske konvencije z Makroregionalno strategijo za alpsko regijo, ki je nov, pomemben regionalno političen instrument in ponuja nove priložnosti.    
 
Preberite uvodnik ministra Rupprechterja tukaj.

Koledar dogodkov
 
Fotogalerija


 


<<