Intranet 
SearchGo SearchXIV. ALPSKA KONFERENCA

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1 Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2015 – 2016 - Dokument ACXIV/A1
 • Priloga 2 Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata 2015 – 2016 - Dokument ACXIV/A2
 • Priloga 3 Poročilo Odbora za preverjanje za XIV. Alpsko konferenco - Dokument ACXIV/A3
 • Priloga 4 Smernice za interpretacijo 3. odst. 6. čl. Protokola »Turizem« v luči njihovega usklajenega izvajanja v alpskem prostoru - Dokument ImplAlp/2016/24/6/2 - Dokument ACXIV/A3/4
 • Priloga 5 Priporočila za ukrepanje za dosledno uporabo 1. odst. 11. čl. Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« v celotnem alpskem prostoru - Dokument ImplAlp/2015/22/5a/4 - Dokument ACXIV/A3/3
 • Priloga 6 Končno poročilo o poglobljenem preverjanju teme »Turizem« - Dokument ImplAlp/2016/24/7/1 - Dokument ACXIV/A3/1
 • Priloga 7 Poročilo Delovne skupine »Promet« - Dokument ACXIV/A4/1
 • Priloga 8 Poročilo Platforme PLANALP - Dokument ACXIV/A4/2
 • Priloga 9 Poročilo Platforme za ekološko omrežje - Dokument ACXIV/A4/3/Rev.1
 • Priloga 10 Poročilo Platforme za upravljanje voda v Alpah - Dokument ACXIV/A4/4/Rev.1
 • Priloga 11 Poročilo Platforme »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba« - Dokument ACXIV/A4/5
 • Priloga 12 Poročilo Platforme »Hribovsko kmetijstvo« - Dokument ACXIV/A4/6
 • Priloga 13 Poročilo Delovne skupine »Gorski gozd« - Dokument ACXIV/A4/7/Rev.1
 • Priloga 14 Poročilo Delovne skupine »Trajnostni turizem« - Dokument ACXIV/A4/8
 • Priloga 15 Poročilo opazovalk Alpske konvencije - Dokument ACXIV/A5/Rev.1
 • Priloga 16 Mandat Delovne skupine »Promet« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/1
 • Priloga 17 Mandat Platforme PLANALP za obdobje für 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/2
 • Priloga 18 Mandat Platforme za ekološko omrežje za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/3
 • Priloga 19 Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/4
 • Priloga 20 Mandat Platforme »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/5
 • Priloga 21 Mandat Delovne skupine »Makro-regionalna strategija« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/6
 • Priloga 22 Mandat Platforme »Hribovsko kmetijstvo« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/7
 • Priloga 23 Mandat Delovne skupine »Gorski gozd« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/8
 • Priloga 24 Mandat Delovne skupine »Trajnostni turizem« za obdobje 2017 - 2018 - Dokument ACXIV/A6/9
 • Priloga 25 Poročilo o pravnih popravkih sekundarnih pravilnikov Alpske konvencije - Dokument ACXIV/A7
 • Priloga 26 Končna različica 6. Poročila o stanju Alp - Dokument ACXIV/A9/3/Rev.1
 • Priloga 27 Povzetek 6. Poročila o stanju Alp - Dokument ACXIV/A9/2/Rev.1
 • Priloga 28 Poročilo o izvajanju sklepov konference COP 21 v okviru Alpske konvencije - Dokument ACXIV/A10a/Rev.2
 • Priloga 29 Poročilo o varstvu podnebja na občinski ravni - Dokument ACXIV/A10b
 • Priloga 30 Poročilo o varstvu podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru - Dokument ACXIV/A10c
 • Priloga 31 Poročilo o Konferenci o gradnji v Alpah 2016 - Dokument ACXIV/A10d
 • Priloga 32 Poročilo o nadaljevanju arhitekturnega natečaja “Constructive Alps” - Dokument ACXIV/A10e
 • Priloga 33 Poročilo o primerih dobre prakse za krajino in naravo sprejemljivih energetskih projektov v alpskem prostoru - Dokument ACXIV/A10f
 • Priloga 34 Poročilo o napredku glede vizije „Obnovljive Alpe“ - Dokument ACXIV/A10g
 • Priloga 35 Poročilo o vzpostavitvi Virtualnega alpskega observatorija - Dokument ACXIV/A10h/Rev.1
 • Priloga 36 Poročilo o aktivnostih izvajanja vsealpskega ekološkega omrežja - Dokument ACXIV/A11
 • Priloga 37 Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu „Urejanje prostora in trajnostni razvoj“ - Dokument ACXIV/A12
 • Priloga 38 Izjava iz Murnaua o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah ministric in ministrov pristojnih za prostorsko načrtovanje - Dokument ACXIV/A12/1
 • Priloga 39 Poročilo o izmenjavi izkušenj o Protokolu „Varstvo tal“ - ACXIV/A13
 • Priloga 40 Poročilo glede konference o hribovskem kmetijstvu - Dokument ACXIV/A14
 • Priloga 41 Večletni program dela 2017-2022 - Dokument ACXIV/B2/1/Rev.1
 • Priloga 42 Kažipot - Roadmap k Večletnemu programu dela 2017-2022 - Dokument ACXIV/B2/2/Rev.1
 • Priloga 43 Program avstrijskega predsedstva 2017-2018 »Varujmo in koristimo« - Dokument ACXIV/B4

 


<<