Intranet 
SearchGo SearchPARTNERJI

Alpska konvencija ima partnerje, ki so aktivni na različnih ravneh. Z nekaterimi
izmed njih so bili podpisani sporazumi o sodelovanju (Memorandum of
Understanding) z namenom natančnejše določitve oblik medsebojnega
sodelovanja.

 


<<