Intranet 
SearchGo SearchIGRE

Alpsko konvencijo lahko spoznate tudi na zabaven in interaktiven način skozi naše igre:
  • Igra s kartami “Svet Alp” na originalen in zabaven način predstavlja teme, ki so povezane z Alpsko konvencijo;
  • Strateška igra “Transalpin” je učni pripomoček v obliki igre, s katero mladi spoznajo medsebojno povezanost področij prometa, gospodarstva in turizma ter se seznanijo s posledicami za okolje, ki jih razvoj teh treh področij povzroča znotraj območja Alp.

<<