Intranet 
SearchGo SearchAKTIVNOSTI

Poleg pravnega okvirja Alpske konvencije si številne tekoče aktivnosti, ki se
izvajajo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, prizadevajo, da bi v praksi
uresničevale obveznosti, ki jih vsebujejo Alpska konvencija in njeni protokoli.<<