Intranet 
SearchGo SearchTURIZEM IN MEHKA MOBILNOST

Turizem prispeva k spremembam podnebja; posledično podnebne spremembe
vplivajo tudi na industrijo, ta vpliv je mogoče opaziti v Alpah. Določene oblike
turizma proizvedejo več toplogrednih plinov, kot druge; kakorkoli ukrepi
omejevanja tovrstnih emisij morajo biti prioriteta turističnih operaterjev in
lastnikov turističnih objektov, kakor tudi v zavesti turistov. Ta del portala o
podnebju je namenjen turistom, ki se želijo seznaniti z okolju prijaznimi
oblikami prevozov v Alpah, kakor tudi lokalnim in regionalnim predstavnikom
– tako javnega kot privatnega sektorja.

 • Klima aktiv mobil je kampanja, ki jo je maja 2010 začelo izvajati
  avstrijsko Ministrstvo za okolje in se bo ustavljala v večjih mestih,
  z namenom promocije in informiranja o alternativnih oblikah
  potovanj. Na primer preizkusite lahko vozila na električni,
  plinski ali hibridni pogon.
 • "Prijatelji narave" Načrtujete okolju prijazne počitnice v Alpah?
  Ta spletna stran je zakladnica informacij in idej za izvedbo tega
  cilja!
 • "Respect" v prevodu tako imenovani inštitut “Spoštovanje” je inštitut,
  ki stremi k skladnemu sodelovanju in soodvisnosti turizma, okolja in
  ljudi. “Respect” spodbuja turistične projekte, ki so trajnostni. Področje
  delovanja obsega ves svet, tako da vključuje tudi Alpe. “Respect”
  inštitut deluje na področjih izobraževanja, izdajanja publikacij,
  angažiranja na področju uporabnih znanosti in pobud za razvoj
  trajnostnega turizma. Oglejte si nedavno izdano e-publikacijo o vlogi
  turističnih operaterjev na področju podnebnih sprememb!
 • VCÖ in trajnostna mobilnost!
  VCÖ je avstrijska organizacija, ustanovljena leta 1988, ki se zavzema
  za okoljsko trajnostno, socialno pravično in ekonomsko učinkovito
  obliko mobilnosti. VCÖ od leta 1992 dalje enkrat letno podeljuje
  nagrado za mobilnost “Mobility Award”. Danes je to največje tekmovanje
  v Avstriji za področje trajnostne mobilnosti in učinkovitega prometa.
  Nagrada daje poudarek inovativnim prometnim projektom, ki bi lahko
  bili “vzorčni primeri” za razvoj oblik transporta tudi drugod.
 • Kalkulator izpustov CO2 kadar potujete na konference – na mobilni
  telefon si prenesite brezplačno aplikacijo, ki vam omogoča, da
  izračunate ogljični odtis, ki ga povzročite s potovanji na mednarodna
  srečanja in konference.
 • “Snowcarbon” "Snežni ogljik" - smučarska središča dosegljiva z
  vlakom. Ta spletna stran omogoča turistom, da načrtujejo pot do
  smučarskih središč v Alpah z vlakom.
 • Carbon Neutral Company – Ogljično nevtralno podjetje: izračunajte
  vaše emisije, ki jih povzročite medtem ko potujete z avtomobilom,
  avtobusom, vlakom ali letalom.
 • Pobuda CIVITAS pomaga mestom razviti bolj trajnostne, čiste in
  energetsko učinkovite sisteme javnih prevozov preko uvajanja novih
  tehnologij in ukrepov ustreznih politik.
 • "Okolju prijazno vozilo" – spletna stran Evropske komisije ima
  namen spodbuditi povpraševanje po čistih in energetsko učinkovitih
  vozilih v cestnem prometu in prav tako proizvajalce spodbuditi k
  vlaganju v razvoj vozil z nizko porabo energije, majhnimi izpusti
  CO2 in drugih onesnaževal.
 • Changerdapproche.org vam pomaga poiskati dostope do turističnih
  destinacij v Alpah z javnimi prevoznimi sredstvi (v FR).

.


<<