Intranet 
SearchGo Search


 

Memorandum o sodelovanju med Stalnim sekretariatom in ALPARC

Približno 25 % področja Alpske konvencije predstavljajo zavarovana območja.

Društvo ALPARC, ki obsega okrog 1/3 zavarovanih območij ima s svojimi zaposlenimi nalogo, da usklajuje dejavnosti zavarovanih območij in skrbi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Na ta način ALPARC prispeva k izvajanju Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« Alpske konvencije, predvsem s spodbujanjem in podpiranjem izmenjave izkušenj in znanja med upravljavci zavarovanih območij, interesnimi skupinami in drugimi deležniki, glede vseh skupnih vprašanjih njihovega poslanstva; varstva okolja in trajnostnega razvoja njihovih ozemelj. Eden glavnih ciljev mreže ALPARC in Alpske konvencije je vzpostavitev ekološkega omrežja, ki lahko izboljša usklajevanje mednarodnih dejavnosti na zavarovanih območjih.

ALPARC opravlja tudi dejavnosti ozaveščanja javnosti in informiranja lokalnega prebivalstva o pomenu naravne in kulturne dediščine Alp in potrebe po njihovi zaščiti.

Dne 28. februarja 2013 je Stalni sekretariat Alpske konvencije z ALPARC podpisal Memorandum o sodelovanju za spodbujanje sodelovanja med obema organizacijama in izkoriščanje potencialnih sinergij. 
 
  

 256, rue de la République
F - 73000 CHAMBERY
Tél. : +33 (0) 4 79 26 55 00
Fax : +33 (0) 4 79 26 55 01 info@alparc.org 
 

<<