Intranet 
SearchGo SearchPUBLIKACIJE ALPSKE KONVENCIJE


Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050
PDF Dokument
Obvladovanje tveganja naravnih nevarnosti
PDF Dokument
Action Programme for a Green Economy in the Alpine Region (EN)
PDF Dokument
The Alps in 25 Maps
PDF Dokument
Alpski signali 1 - Zbirka besedil
PDF Dokument
RSA 6 - Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji
PDF Dokument
Hribovsko Kmetijstvo
PDF Dokument
Smernice za interpretacijo 6(3) člena protokola turizem v luči usklajene prakse izvajanja v alpskem prostoru
PDF Dokument
Priporočila za ukrepanje za dosledno izvajanje 1. odst. 11. čl. protokola „varstvo narave in urejanje krajine“ v celotnem alpskem prostoru
PDF Dokument
Večletni program dela Alpske konference, 2017-2022
PDF Dokument
Towards Renewable Alps
PDF Dokument
Alpe osem držav, eno ozemlje
PDF Dokument

The Alpine Digital Agenda (IT-EN)
Dokument v PDF
5. Poročilo o stanju Alp: DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH
Dokument v PDF
4. Poročilo o stanju Alp: Trajnostni turizem v Alpah
Dokument v PDF


Alpska strategija za prilagajanje podnebnim spremembam na področju naravnih nesreč (EN)
Dokument v PDF
The “Price” of Landscape Who cares about Landscape in the Alps? (EN-IT-DE)
Dokument v PDF
3. Poročilo o stanju Alp: Trajnostni razvoj podeželja in inovacije - Povzetek (SL)
Dokument v PDF
3. Poročilo o stanju Alp: Trajnostni razvoj podeželja in inovacije - Dolga verzija (EN)
Dokument v PDF
Alpski signali FOCUS 1
SPLOŠNE SMERNICE ZA UPORABO MALIH HIDROELEKTRARN V ALPSKIH REGIJAH
Dokument v PDF
Alpski signali 6
NIZKOOGLJIČNIM ALPAM NAPROTI
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MOUNTAINS (EN)
Dokument v PDF
PRIROČNIK ZA IZVAJANJE ALPSKE KONVENCIJE: Alpska konvencija v Sloveniji in njeno izvajanje na lokalni ravni
Dokument v PDF
Alpski signali 1
Alpska konvencija - Priročnik
THE ALPS
People and pressures in the mountains, the facts at a glance - VADEMECUM
Prevod besedila publikacije (SL)PER ALPES
Dvajset krožnih pohodnih tur za odkrivanje Alp
2. Poročilo o stanju Alp: Voda in upravljanje z vodnimi viri - Povzetek (SL)
Dokument v PDF
2. Poročilo o stanju Alp: Voda in upravljanje z vodnimi viri - Dolga verzija (EN): Water and water management issues
Dokument v PDF
Dokumentacija o naravnih nesrečah / nevarnih dogodkih
Dokument v PDF
Alpski signali 5
Omilitev podnebnih sprememb in prilagoditve nanje na območju Alp
Alpe - Osem držav, enotno ozemlje
Dokument v PDF

1. Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost v Alpah
Establishing an Alpine Ecological Network (EN)
Dokument v PDF
Alpski signali 3
Čezmejna ekološka povezanost
Alpski signali 2
Alpska konvencija konkretno - cilji in implementacija

Dokument v PDF

The Statement On the Value of Alpine Forests and the Alpine Convention’s Protocol on Mountain Forests in the framework of the international forestry policies beyond 2015
Dokument v PDF

Smernice za prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni v Alpah
Dokument v PDF

ŠTUDIJA O PREDPISIH POGODBENIC, KI UREJAJO UPORABO MOTORNIH VOZIL IN ZRAČNIH PLOVIL NA MOTORNI POGON V ALPAH
Izdajatelj: Stalni sekretariat Alpske konvencije, 2011

<<