Intranet 
SearchGo SearchXIII. ALPSKA KONFERENCA

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1 Izjava predsedstva Karpatske Konvencije in skupna izjava andskih držav - Dokument ACXIII/3
 • Priloga 2 Poročilo Odbora za preverjanje za XIII. Alpsko konferenco - Dokument XIII/A1
 • Priloga 3 Zapisnik 18. seje Odbora za preverjanje, dokument ImplAlp/2013/18/10/3 in delovni dokument CC18_05 - Dokument AC13/A1/1
 • Priloga 4 Preglednica s težavami, pomanjkljivostmi, protislovji in primeri izvajanja na osnovi razpoložljivih podatkov - Dokument AC13/A1/2
 • Priloga 5 Dodatna vprašanja v zvezi s 5., 6. in 18. členom protokola »Turizem« ter 1. odstavkom 12. člena protokola »Promet« - Dokument AC13/A1/3
 • Priloga 6 Sklep v izredenem postopku »Piz Val Gronda«, Dokument ImplAlp/2014/20/6a/3 - Dokument AC13/A1/4
 • Priloga 7 Poročilo o aktivnostih Stalnega odbora in njenega predsedstva 2013 – 2014 - Dokument XIII/A2
 • Priloga 8 Poročilo o aktivnostih Stalnega sekretariata - Dokument XIII/A3
 • Priloga 9 Poročilo Delovne skupine »Promet« - Dokument ACXIII/A4/1
 • Priloga 10 Poročilo Platforme PLANALP - Dokument ACXIII/A4/2
 • Priloga 11 Poročilo Platforme za ekološko omrežje - Dokument ACXIII/A4/3
 • Priloga 12 Poročilo Platforme za upravljanje voda v Alpah - Dokument ACXIII/A4/4
 • Priloga 13 Poročilo Platforme »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba« - Dokument ACXIII/A4/5
 • Priloga 14 Poročilo Platforme »Hribovsko kmetijstvo« - Dokument ACXIII/A4/6
 • Priloga 15 Poročilo Delovne skupine »Gorski gozd« - Dokument ACXIII/A4/7
 • Priloga 16 Smernice za prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni v Alpah - Dokument ACXIII/B1a/1
 • Priloga 17 Skupna alpska-karpatska izjava o prilagajanju podnebnim spremembam - Dokument ACXIII/B1a/4
 • Priloga 18 Izjava o vrednosti alpskih gozdov - Dokument ACXIII/B1a/5
 • Priloga 19 Poročilo Platforme za energijo - Dokument ACXIII/B1a/6
 • Priloga 20 Končna različica Petega poročila o stanju Alp - Dokument ACXIII/B1b/1
 • Priloga 21 Poročilo skupine Task force predsedstva »Alpska digitalna agenda« z naslovom »The Alpine Digital Agenda« - Dokument ACXIII/B1b/2
 • Priloga 22 Aktivnosti skupine Task force predsedstva »Nove generacije« - Dokument ACXIII/B1b/3
 • Priloga 23 Poročilo skupine Task force predsedstva »Trajnostni turizem« z naslovom »Tourism in the Alps: Governing sustainability« - Dokument ACXIII/B1c/1
 • Priloga 33 Mandat Delovne skupine »Promet« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/1
 • Priloga 24 Mandat Platforme PLANALP za obdobje für 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/2
 • Priloga 25 Mandat Platforme za ekološko omrežje za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/3
 • Priloga 26 Mandat der Platforme za upravljanje voda v Alpah za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/4
 • Priloga 27 Mandat Platforme »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/5
 • Priloga 28 Mandat Delovne skupine »Makro-regionalna strategija« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/6
 • Priloga 29 Mandat Platforme »Hribovsko kmetijstvo« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/7
 • Priloga 30 Mandat Delovne skupine »Gorski gozd« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/8
 • Priloga 31 Mandat Delovne skupine »Trajnostni turizem« za obdobje 2015 - 2016 - Dokument ACXIII/B1d/9
 • Priloga 32 Poročilo Delovne skupine za UNESCO svetovno dediščino - Dokument ACXIII/B1c/2
 • Priloga 34 Mandat ad hoc Delovne skupine »Večletni program dela 2017-2022« - Dokument ACXIII/B1e/1
 • Priloga 35 Predstavitev in program prireditve »Teden gora« na EXPO 2015 - Dokument ACXIII/B3/1
 • Priloga 36 Program nemškega predsedstva 2015-2016 »Alpe – simbol evropske raznolikosti« - Dokument ACXIII/B4b/1
 • Priloga 37 Mandat ad hoc ekspertne skupine za RSA 6 - Dokument ACXIII/B4a
 • Priloga 38 Certifikat
 • Priloga 39 Skupna izjava Italije in Slovenije o sodelovanju na čezmejnem območju vodotoka Soče/Isonzo

 


<<