Intranet 
SearchGo SearchSTANJE RATIFIKACIJ

Do leta 2002 so se vse države članice strinjale glede različnih protokolov, vendar
pa vse pogodbenice še vedno niso ratificirale vseh protokolov (ratifikacija pomeni,
da država, ki je podpisala protokol, sprejme tudi nacionalno zakonodajo, ki daje
protokolu polni pravni učinek na njenem ozemlju, glej preglednico). Vsaka država
članica je zavezana k izvajanju protokolov, ki jih je ratificirala.


Stanje podpisov Okvirne konvencije

Država Podpis konvencije Ratifikacija Začetek veljavnosti Uradni dokument
A 07.11.1991 08.02.1994 06.03.1995 Bundesgesetzblatt Nr.477/1995 vom
21.07.1995
CH 07.11.1991 28.01.1999 28.04.1999 Bundesgesetzblatt BBI 1997 IV 657(d), FF 1997
IV 581 (f)
D 07.11.1991 05.12.1994 06.03.1995 Bundesgesetzblatt Teil II Nr.46/1994 vom
8.10.1994
F 07.11.1991 15.01.1996 15.04.1996 Journal officiel Nr.95 1270 vom 7.12.1995
FL 07.11.1991 28.07.1994 06.03.1995 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt
1995/Nr.186
I 07.11.1991 27.12.1999 07.08.2004 Legge 14 ottobre 1999, n.403 Gazzetta
Ufficiale n. 262 - 8.11.99
MC 20.12.1994 22.12.1998 22.03.1999 Ordonnance Souveraine n°14082 en date du 21 juillet 1999 publiée au journal de Monaco le 30 juillet 1999
SLO 29.03.1993 22.05.1995 22.08.1995 Uradni list Republike Slovenije (Mednarodne
pogodbe) No.19/Attachment No.5 - 31.3.1995
EU 07.11.1991 04.03.1996 14.04.1998 Official Gazette of the European Community
n. L61/31-36 on 12.3.1996

Stanje ratifikacije protokolov

 • Varstvo narave in urejanje krajine
 • Hribovsko kmetijstvo
 • Urejanje prostora in trajnostni razvoj
 • Dodatni protokol iz Monaka
 • Gorski gozd
 • Turizem
 • Energija
 • Varstvo tal
 • Promet
 • Reševanje sporov

  Varstvo narave in urejanje krajine
  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 20.12.94 20.12.94 16.10.98 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 08.11.04 28.01.04 --
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 08.02.05 28.04.04 --

  Hribovsko kmetijstvo

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 20.12.94 20.12.94 16.10.98 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 15.11.02 11.06.02 7.02.13 -- 28.01.04 06.07.06
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 15.02.03 18.12.02 7.05.13 -- 28.04.04 06.10.06

  Urejanje prostora in trajnostni razvoj

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 20.12.94 20.12.94 16.10.98 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 27.01.03 28.01.04 --
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 27.04.03 28.04.04 --

  Dodatni protokol iz Monaka

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94 20.12.94
  Ratificirano 08.07.97 28.01.99 22.12.98 13.04.95 16.03.95 7.05.04 26.01.95 22.05.95 14.01.98
  Začetek veljavnosti 22.03.99 28.04.99 22.03.99 22.03.99 22.03.99 7.08.04 22.03.99 22.03.99 22.03.99

  Gorski gozd

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 27.02.96 27.02.96 16.10.98 27.02.96 27.02.96 27.02.96 --
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 -- 28.01.04 --
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 -- 28.04.04 --

  Turizem

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 16.10.98 02.12.98 16.10.98 08.02.01 16.10.98 16.10.98 09.01.06
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 27.01.03 28.01.04 06.07.06
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 27.04.03 28.04.04 06.10.06

  Energija

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 31.10.00 16.10.98 02.12.98 08.04.02 08.02.01 -- 16.10.98 09.01.06
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 -- 28.01.04 06.07.06
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 -- 28.04.04 06.10.06


  Varstvo tal

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 16.10.98 16.10.98 02.12.98 16.10.98 31.10.00 16.10.98 16.10.98 09.01.06
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 27.01.03 28.01.04 06.07.06
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 27.04.03 28.04.04 06.10.06

  Promet

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 06.08.02 12.10.06
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 11.07.05 11.06.02 7.02.13 -- 28.01.04 25.06.13
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 11.10.05 18.12.02 7.05.13 -- 28.04.04 25.09.13

  Reševanje sporov

  A CH D F FL I MC SLO EU
  Podpisano 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 31.10.00 06.08.02 --
  Ratificirano 14.08.02 -- 18.09.02 15.11.02 11.06.02 7.02.13 27.01.03 28.01.04 --
  Začetek veljavnosti 18.12.02 -- 18.12.02 15.02.03 18.12.02 7.05.13 27.04.03 28.04.04 --

<<