Intranet 
SearchGo Search

PREDSEDSTVO ALPSKI KONVENCIJI

Bilanca nemškega predsedovanja v obdobju 2015 do 2016 
 
Zvezna republika Nemčija je v letih 2015 in 2016 predsedovala delovnim telesom Alpske konvencije. S XIV. Alpsko konferenco se je 13. oktobra 2016 zaključilo nemško predsedovanje, ki je prešlo na Avstrijo. Zvezna vlada in Svobodna država Bavarska, edina nemška dežela na območju Alpske konvencije, sta nemško predsedovanje oblikovali skupaj. 
 
Na podlagi Okvirne konvencije, njenih protokolov in deklaracij ter v skladu z Večletnim programom dela za obdobje 2011 do 2016 je Nemčija v tesnem sodelovanju s pogodbenicami, z opazovalkami, s civilno družbo, z alpskimi omrežji in s Stalnim sekretariatom konkretno doprinesla k ohranjanju in razvoju edinstvene naravne in kulturne krajine Alp v letih 2015 in 2016. 
 
Kaj je bilo za nas pomembno 
 
V ospredju naših aktivnosti je bila vedno celostna politika za zagotavljanje varstva in v enaki meri trajnostnega razvoja alpskega prostora, kot to zahteva Alpska konvencija. Nemčija je pri tem posebno pozornost posvetila politiki »zelenega gospodarstva v Alpskem prostoru«. 
 
V ospredju našega programa je bilo izvajanje in dojemanje Alpske konvencije blizu praksi in na kraju samem. V ta namen je bila dana pobuda za celo vrsto konkretnih skupnih projektov alpskih držav. Zlasti se je z namenom razvoja novih projektov koristil program sodelovanja INTERREG V B - Območje Alp za obdobje 2014 do 2020 z njegovim transnacionalnim sodelovanjem, ki ga financira EU. Oktobra 2016 je program Območje Alp odobrilo 23 nadaljnjih projektov. V obdobju 2017 do 2019 bo Zvezno ministrstvo za okolje dalo na voljo sredstva v okviru nacionalnega sofinanciranja za skupaj sedem projektov (AlpES, AlpGov, ALPBIONET2030, Links4Soils, GaYA, PlurAlps, YOUrALPS). 
 
Strokovno znanje, poznavanje in razumevanje posebnosti alpskega prostora se prepletajo v delovnih skupinah in platformah Alpske konvencije. Tem delovnim telesom smo zato pripisali izredno odgovorno vlogo pri razvoju skupnih projektov in uporabi njihovih rezultatov. 
 
Alpski konvenciji lahko vdahnemo življenje le skupaj s prebivalkami in prebivalci alpskega prostora. Civilna družba in alpska omrežja so pomembni partnerji nemškega predsedstva. Zvezno ministrstvo za okolje je finančno podprlo projekte alpskih omrežij in nevladnih organizacij v višini več kot 1,4 milijona evrov. S temi skupnimi projekti je bil vsebinsko pripravljen in izveden AlpskiTeden 2016 pod motom »Alpe & ljudje«. Povezovanje Alpskega tedna in XIV. Alpske konference je alpskim omrežjem in prebivalcem v Alpah omogočilo neposreden dialog s politiko. 
 
Govor dr. Barbare Hendricks ob zaključku nemškega predsedovanja Alpski konvenciji
 
Več informacij in publikacije nemškega predsedstva 2015-2016
 


<<