Intranet 
SearchGo SearchAKCIJSKI NAČRT

Alpska konferenca (marec 2009) je sprejela Akcijski načrt za podnebje
v Alpah
(celotno besedilo).

Akcijski načrt je rezultat dela, ki se je začelo leta 2006 s sklepom na
IX. Alpski konferenci - Deklaracija iz Alpbacha

S pomočjo te brošure odkrijte glavne cilje akcijskega načrta!

<<