Intranet 
SearchGo SearchDELOVNE SKUPINE

6. člen Alpske konvencije
14. člen - Poslovnik Stalnega odbora Konference pogodbenic

Stalni odbor ustanavlja ad hoc delovne skupine v skladu s trenutnimi potrebami in usklajuje njihove dejavnosti. Delovne skupine podpirajo in obravnavajo različne teme, ki se nanašajo na trajnostni razvoj.

Odgovorne so za izdelavo novih protokolov, priporočil in izvedbenih ukrepov, spremljanje aktualnih razvojnih dosežkov kot tudi za poročanje Alpski konferenci in Stalnemu odboru o doseženem napredku. Delovne skupine so ustanovljene za dveletno obdobje, posebne teme pa pogosto obravnavajo v podskupinah. 
 
Tukaj lahko preberete poročilo namestnice generalnega sekretarja ga. Elmi o delu delovnih skupin in platform v mandatem obdobju 2015-2016.

Trenutno delujejo naslednje delovne skupine/platforme:

  1. Delovna skupina za promet
  2. Platforma naravne nesreče - PLANALP
  3. Platforma za ekološko omrežje
  4. Platforma za upravljanje voda v Alpah
  5. Platforma "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" - WISO
  6. Delovna skupina "alpska makroregija"
  7. Platforma "hribovsko kmetijstvo"
  8. Delovna skupina “gorski gozd”
  9. Delovna skupina “Trajnostni turizem”

 
 


<<