Intranet 
SearchGo SearchMULTIMEDIJSKA KNJIŽNICA

 1. Tehnična poročila na temo podnebnih sprememb v Alpah
   
 2. Znanstvena bibliografija
   
 3. Pomembna predavanja na temo podnebnih sprememb
   
  Poslušajte predavanja uveljavljenih znanstvenikov na temo
  podnebnih sprememb. Javna predavanja so se odvijala na raznih
  univerzah in konferencah. 
  1. Video predavanje Lučke Kajfež Bogataj (slovenske članice IPCC),
   maj 2009, Znanost o podnebju: Kaj vemo?
  2. Predavanje Helge Kromp-Kolb (avstrijske znanstvenice leta 2005)
   na Dunajskih pogovorih o energiji (Vienna Energy Talks),
   november 2009, Energija in podnebne spremembe
   (Energie und Klimawandel)
  3. Nicholas Stern (Predsednik Grantham Research Institute on
   Climate change. Leçon inaugurale du 4 février 2010. Gérer les
   changements climatiques, promouvoir la croissance, le développement
   et l'équité (FR Version – Part 1). Lecture, March 5, 2010. Opportunities
   and policies for low-carbon growth in the developed and developing
   world (EN Version – Part 2)
    
 4. Virtualna knjižnica! 
  1. Viri v okviru "World Climate Teach-in-Day"
   Na tej spletni strani je mogoče najti celotno zbirko študij o
   podnebnih spremembah. Njen namen je razširjanje znanstvenih
   podatkov o podnebnih spremembah, da bi le-te postale razumljive
   širokemu občinstvu.
  2. Mednarodna agencija za energijo - International Energy
   Agency (IEA)

   Na spletni strani agencije je na razpolago baza podatkov s “pametnim”
   iskalnikom, o politikah in ukrepih, ki so jih sprejele države po vsem
   svetu z namenom boja proti podnebnim spremembam.
  3. Viri ICIMOD
   Mednarodni center za celostni razvoj gora (ICIMOD) je regionalni
   center znanja in razvoja s sedežem v Kathmanduju, Nepal, in na
   tem spletnem mestu ponuja prost dostop do svojih publikacij, ki
   pokrivajo tematiko gora in imajo v bistvu namen ljudem pomagati
   razumeti spremembe na gorskih območjih, se na njih prilagajati in
   kar najbolje izkoristiti nove priložnosti, ter se tematike lotevati tako
   od zgoraj navzol kakor tudi od spodaj navzgor. Posebej zanimiva
   publikacija o vplivu podnebnih sprememb na gorska območja z
   naslovom “Gore sveta – storitve ekosistemov v času globalnih in
   podnebnih sprememb” izdana v letu 2010, je na tem mestu na
   voljo za prenos
   .
  4. Nasin portal o podnebnih spremembah
   Na svoji spletni strani, ima NASA, Ameriška narodna zrakoplovna
   in vesoljska uprava (National Aeronautics and Space
   Administration), zbrane številne dokumentacijske vire in zelo
   zanimive statistične podatke o poteku podnebnih sprememb.
  5. Portal o podnebju Švicarskega foruma za podnebne in globalne
   spremembe (Swiss Forum for Climate and Global Change)

   Na tej spletni strani, je mogoče najti dokumentacijske vire,
   bibliografijo in zelo pomembne statistične podatke o dejavnikih,
   kakor tudi posledicah podnebnih sprememb, še posebej na
   debelino snežne odeje, na podnebje samo po sebi, posledicah
   za energetske vire in za zdravje. Spletna stran je produkt
   Švicarskega vladnega svetovalnega telesa za podnebne
   spremembe (OcCC).
  6. UNEP vstopna stran
   Okoljski program Združenih narodov (The United Nations
   Environment Programme), na svoji spletni strani, ki je posvečena
   tematiki podnebnih sprememb, prav tako ponuja nekaj analiz in
   dokumentov namenjenim širokemu občinstvu, poleg vstopne
   strani sistema Združenih narodov za podnebne spremembe,
   na kateri je v desnem zgornjem kotu dostop do iskalnika njihovih
   dejavnosti.
  7. Podnebni portal Avstrijske vlade
   Avstrijska vlada na svojem spletnem podnebnem portalu, ponuja
   dostop do dela strani, ki je posvečena mednarodnim objavam na
   to temo in zaobjema vse aspekte povezane s podnebnimi
   spremembami.
  8. Globalno stanje ledu in s snegom prekritih površin nam prikaže
   trenutno stanje okolja in prihodnje trende v območjih prekritih z
   ledom in snegom, vključno z Alpami. Prikazane so študije
   primerov, zemljevidi in grafi, ki služijo kot izobraževalni viri
   kakor tudi reference.
  9. Organizacija za opazovanje ledenikov po svetu
   (The world glacier monitoring service - VMGS) zbira standardizirane
   podatke o opaženih spremembah (mase, obsega, območja,
   dolžine) ledenikov preko časovnih obdobij (ledeniška nihanja)
   kot tudi statistične podatke o porazdelitvi trajno zaledenelih
   površin (tako imenovanih ledeniških zalog). Tovrstni podatki
   so ključne spremenljivke pri opazovanju spreminjanja podnebja.
   Zgoraj omenjena WMGS skupaj z UNEP-om pripravlja poročila
   o spremembah ledenikov po vsem svetu.
  10. Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) objavlja razna
   poročila na temo razvoja podnebnih sprememb v prihodnje.
  11. EU publikacije in pobude na temo podnebnih sprememb
  12. Razni viri z dogodka COP 16 posvečeni podnebnim spremembam
   v gorah, vkjučujoč dokumentacijo Alpske konvencije
  13. Gore in podnebne spremembe. Od razumevanja k dejanjem
   objavljeno s strani Univerze v Bernu, 2009
  14. Viri organizacije CIPRA posvečeni tematiki podnebnih sprememb
   v Alpah
   (rezultati in poročila projekta cc.alps)

 


<<