Intranet 
SearchGo SearchNA LOKALNI RAVNI

Mnogi alpski akterji na lokalnih ravneh so že začeli z izvajanjem konkretnih inovativnih ukrepov, politik in strategij v zvezi z omilitvijo in prilagoditvijo na podnebne spremembe, s tem da so začeli izvajati določila Akcijskega načrta za podnebje v Alpah. 

Na teh spletnih straneh najdete nekaj primerov s celotnega alpskega loka, ki ponazarjajo konkretne ukrepe izvajanja Akcijskega načrta za podnebje Alpske konvencije. 

<<