Intranet 
SearchGo SearchODBOR ZA PREVERJANJE


Odbor za preverjanje izvajanja Alpske konvencije je organ, ki preverja, ali se v praksi
izvajajo obveznosti in zaveze, ki izhajajo iz Alpske konvencije. Pogodbenice morajo
vsaka deset leta predložiti poročilo o upoštevanju Alpske konvencije in njenih protokolov.
Prvo poročilo je bilo sprejeto na X. Alpski konferenci (marec 2009).

Poglej fotogalerijo


<<