Intranet 
SearchGo Search
BRATI GORE 
 
Pobuda za promocijo Mednarodnega dneva gora 2015 – petek, 11. december 
 
“Brati gore” je bila iniciativa Nemškega predsedstva Alpski konvenciji 2015-2016 in Stalnega sekretariata v okviru Mednarodnega dneva gora 2015. Osnovna ideja je bila spodbuditi dogodke posvečene branju alpske literature na različnih mestih v Alpah na Mednarodni dan gora (11. december). Cilj iniciative je bil promocija moderne alpske literature in alpske kulture, ki predstavljata pomemben del Alp, kot jih poznamo. Vsaka partnerska organizacija, ki je sodelovala v iniciativi je prosto izbrala alpsko literature za svoj dogodek. 
 
Zahvala generalnega sekretarja Alpske konvencije; 
Mednarodni dan gora 2015! Skoraj 100 dogodkov, številni lokalni partnerji, tisoče sodelujočih! Neverjetni dan za alpsko literaturo! Literaturo, ki se nas je dotaknila, ki nas je spodbudila k razmišljanju, nas nasmejala in očarala, ki nam je pokazala vrednote življenja v naši regiji. Osebno občudujem raznolikost naše kulturne dediščine: zgodbe, knjige, poezijo in predvsem raznolikost jezikov. Ne samo, da smo imeli dogodke v štirih uradnih jezikih Alpske konvencije; francoščini, nemščini, italijanščini in slovenščini; imeli smo tudi dogodke v ladinščini, retoromanščini, provansalščini, friulanščini, ocetanščini itd. 
Ta jezikovna in litararna raznolikost je bogastvo, ki ga je potrebno ceniti!
Za podporo se želim iskreno zahvaliti vseh, ki so prispevali k uspehu iniciative »brati gore«; lokalnim partnerjem, številnim pesnikom, pisateljem, avtorjem in pripovedovalcev; kot tudi glasbenikom, slikarjem, fotografom in seveda nemškemu predsedstvu. 
  


Photo by: BMUB
(Harald Franzen)

Zvezna ministrica Barbara Hendricks, predsedujoča Alpski konferenci  
Intervju ob Mednarodnem dnevu gora 
(za Börsenblatt des Deutschen Buchhandels) 
 
*Angleški vljudnosti prevodPoglejte neizčrpen osnutek seznama literature

Spremljaj dogodke na družabnih omrežjih (Facebook in Twitter): #ReadingMountains #WeLoveMountains
 
Zemljevid dogodkov: 
 
 <<