Intranet 
SearchGo SearchX. ALPSKA KONFERENCA


Zapisnik sklepov

 • Priloga 1 Deklaracija opazovalcev o prihodnosti Alpske konvencije (EN)
   
 • Priloga 2 Poročilo o vmesnem pregledu Večletnega programa dela Alpske konference 2005-2010 - dokument PC40/5
   
 • Priloga 3 Zaključna bilanca Stalnega sekretariata za obdobje 2007/2008 - dokument AC X/A2
   
 • Priloga 4 Proračun Stalnega sekretariata za obdobje 2009/2010 - dokument AC X/A2/3
   
 • Priloga 5 Finančni in računovodski pravilnik Stalnega sekretariata - dokument AC X/A3/2
   
 • Priloga 6 Poročilo o aktivnostih Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2007/2008 - dokument AC X/A5
   
 • Priloga 7 Program dela Mreže zavarovanih območij v Alpah za obdobje 2009/2010 - dokument AC X/A5/2
   
 • Priloga 8 Zaključni račun za obdobje 2007/2008 ter proračun 2009/2010 Task Force Zavarovana območja - dokument AC X/A5/3
   
 • Priloga 9 Mandat Platforme »Veliki plenilci« - dokument AC X/A6
   
 • Priloga 10 Poročilo o SOIA/ABIS - dokument PC40/9
   
 • Priloga 11 Poročilo o Mednarodnih gorskih partnerstvih - dokument PC40/11
   
 • Priloga 12 Poročilo Odbora za preverjanje o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov - dokument AC X/B2/1
   
 • Priloga 13 Priporočila Odbora za preverjanje - dokument AC X/B2/2
   
 • Priloga 14 Standardizirana struktura za preverjanje Deklaracije „Prebivalstvo in kultura“ - dokument AC X/B2/3
   
 • Priloga 15 Mandat DS »Promet« - dokument PC40/13/1
   
 • Priloga 16 Poročilo DS »UNESCO Svetovna dediščina« - dokument PC40/14
   
 • Priloga 17 Priporočila DS »UNESCO Svetovna dediščina« - dokument PC40/14/4
   
 • Priloga 18 Dokumentacija DS »UNESCO Svetovna dediščina« - dokument PC40/14/1-3
   
 • Priloga 19 Poročilo Platforme »Ekološko omrežje« - dokument PC40/15
   
 • Priloga 20 Poročilo o dejavnostih Platforme »Naravne nevarnosti« za obdobje 2007/2008 - dokument PC38/9/1
   
 • Priloga 21 Hotspot - dokumenti Platforme »Naravne nevarnosti« - dokument PC38/9/2
   
 • Priloga 22 Priporočila za lokalno raven Platforme »Naravne nevarnosti« - dokument PC38/9/3
   
 • Priloga 23 Poročilo o izvajanju Deklaracije »Prebivalstvo in kultura« - dokument AC X/B4
   
 • Priloga 24 Poročilo o stanju Alp »Voda in upravljanje z vodnimi viri«
   
 • Priloga 25 Poročilo o ustanovitvi Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis
   
 • Priloga 26 Sestav Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/1
   
 • Priloga 27 Mandat Platforme za upravljanje voda v Alpah - dokument PC40/12a bis/2
   
 • Priloga 28 Akcijski načrt o klimatskih spremembah v Alpah – dokument AC X/B6

<<