Intranet 
SearchGo SearchIX. ALPSKA KONFERENCA


Zapisnik sklepov
 
 • Priloga 1 Poročilo predsedstva Odbora za preverjanje – dokument IX/5
   
 • Priloga 2 Poročilo o delu Stalnega odbora med VIII. in IX. Alpsko konferenco -dokument IX/6
   
 • Priloga 3 Deklaracija o spremembi podnebja - dokument IX/7/1
   
 • Priloga 4 Poročilo o delu platforme »Naravne nevarnosti« v letih 2005/2006 -dokument IX/8/1
   
 • Priloga 5 Dolgoročni program dela platforme »Naravne nevarnosti« za obdobje 2007 – 2010 - dokument IX/8/2
   
 • Priloga 6 Poročilo o rezultatih mednarodne konference „The Water Balance of the Alps" 28. in 29. septembra 2006 v Innsbrucku - dokument IX/9/1
   
 • Priloga 7 Poročilo o raziskovalni agendi - dokument IX/10
   
 • Priloga 8 Deklaracijo »Prebivalstvo in kultura« - dokument IX/11/1
   
 • Priloga 9 Poročilo prvega mladinskega parlamenta k Alpski konvenciji -dokument IX/12
   
 • Priloga 10 Poročilo Delovne skupine »Promet« v letih 2005/2006 - dokument IX/13
   
 • Priloga 11 Mandat Delovne skupine »Promet« za leti 2007 in 2008 - dokument IX/13/3
   
 • Priloga 12 Poročilo o Evropski strokovni konferenci „Okolju prijazno potovati v Evropi. Izzivi in inovacije za okolje, promet in turizem" - dokument IX/13/4
   
 • Priloga 13 Poročilo Stalnega sekretariata o napredku kot prvi prispevek k Poročilu o stanju Alp za področje prometa in mobilnosti - dokument IX/14
   
 • Priloga 14 Poročilo o napredku v zvezi z mednarodnimi partnerstvi med gorskimi območji - dokument IX/15
   
 • Priloga 15 Memorandum of Understanding o sodelovanju med Karpatsko in Alpsko konvencijo - dokument IX/15/2
   
 • Priloga 16 Poročilo Stalnega odbora o napredku na področju izvajanja postopka pregleda smučišč - dokument IX/16
   
 • Priloga 17 Sestava Platforme „Ekološko omrežje" - dokument IX/17/2
   
 • Priloga 18 Mandat Platforme „Ekološko omrežje" - dokument IX/17/3
   
 • Priloga 19 Poročilo o delu Mreže zavarovanih območij v Alpah v letih 2005/2006 - dokument IX/18
   
 • Priloga 20 Poročilo o delu Stalnega sekretariata Alpske konvencije v letih 2005/2006 - dokument IX/20
   
 • Priloga 21 Poročilo o dvoletnem proračunu Stalnega sekretariata za leti 2007 in 2008 ter napoved za leti 2009 in 2010 - dokument IX/21
   
 • Priloga 22 Stališče Italije k TDR 23bis »Razno« - dokument IX/23bis

<<