Intranet 
SearchGo SearchKONVENCIJA - KRATKO IN JEDRNATO

Konvencija – kratko in jedrnato: na tem mestu vam na kratek in jedrnat
način predstavljamo najpomembnejše teme znotraj Alpske konvencije.
Dinamičnost je v tem, da bodo na kratko opisane teme (kratko in jedrnato)
na tej spletni strani v rednih presledkih aktualizirane v smislu obravnavanja
najbolj aktualnih tem za Alpe.
 
Teksti so dostopni tudi v knjigi – Alpe-osem držav, enotno ozemlje, ki jo je izdal
Stalni sekretariat Alpske konvencije marca 2009. .

1. Alpe
2. Prebivalstvo in kultura
3. Urejanje prostora in trajnostni razvoj
4. Varstvo tal
5. Voda
6. Varstvo narave in urejanje krajine
7. Hribovsko kmetijstvo
8. Gorski gozd
9. Promet
10. Energija
11. Podnebje


<<