Intranet 
SearchGo SearchALPSKA KONFERENCA (Konferenca pogodbenic)
 
Alpska konferenca je politični organ odločanja Alpske konvencije. Člani Alpske konference so ministri alpskih držav. Alpska konferenca zaseda praviloma vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbenici (posamezna država predseduje Alpski konvenciji dve leti). Zasedanj Alpske konference se kot opazovalci lahko udeležijo Združeni narodi, njihove posebne organizacije, Svet Evrope in vsaka evropska država. Prav tako lahko kot opazovalci sodelujejo čezmejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti in mednarodne nevladne organizacije. Alpska konferenca sklepa s konsenzom.  
 
Uradni jeziki Alpske konference so francoščina, nemščina, italijanščina in slovenščina. 
 
Aktualni ministri pogodbenic Alpske konvencije 
 
Predsednica Alpske konference:   
Elisabeth Köstinger
Avstrijsko ministrstvo za trajnost in turizem
Stubenring 1
1010 Dunaj
Avstrija
 
Pravna osnova:

XIV. Alpska konferenca & AlpskiTeden  
 
XIV. Alpska konferenca je potekala med 13. oktobra 2016 v mestu Grassau, Nemčija.   
  
AlpskiTeden 2016: “Alpe & Ljudje”  je potekal v tednu XIV. Alpske konference, med 11.-15. oktobrom 2016 v mestu Grassau, Nemčija,.

Preglednica: Obdobja posameznega predsedovanja
 

Obdobje  Predsedstvo  Alpska konferenca
2015-2016  Nemčija Grassau
 2013-2014  Italija Torino
 2011-2012  Švica  Poschiavo
 2009-2011  Slovenija  Brdo pri Kranju
 2007-2008  Francija   Evian
 2005-2006  Avstrija  Alpbach
 2003-2004  Nemčija  Garmisch-Partenkirchen
 2001-2002  Italija  Merano
 1999-2000  Švica  Luzern
 1996-1998  Slovenija  Bled
 1995-1996  Slovenija  Brdo
 1991-1994  Francija  Chambery
 1989-1991  Avstrija  Salzburg
 
V oktobru 1989 je Nemčija organizirala “Mednarodno Alpsko konferenco ministrov za okolje”, ki je potekala v Berchtesgadnu in začela pogajanja o Alpski konvenciji.


<<