Intranet 
SearchGo SearchSTALNI SEKRETARIAT


9. člen okvirne konvencije
Sklep o Stalnem sekretariatu (Dok. VII/2)

Za učinkovito usklajevanje dejavnosti vseh alpskih držav je potrebna referenčna točka.
To je bil tudi razlog, da so se pogodbenice odločile za ustanovitev Stalnega sekretariata.
Sedež Stalnega sekretariata je bil izbran z mednarodnim javnim razpisom, ki ga je objavilo
italijansko predsedstvo. Stalni sekretariat Alpske konvencije je bil ustanovljen na podlagi
ustreznega sklepa, ki je bil sprejet na VII. Alpski konferenci v Meranu novembra 2002.
Stalni sekretariat podpira organe, ki jih ustanovi Alpska konvencija, zagotavlja strokovno,
logistično in administrativno pomoč ter državam pomaga pri izvajanju dejavnosti, ki jih
zahteva Alpska konvencija in njeni protokoli.

Stalni sekretariat je bil ustanovljen leta 2003. Sedež ima v Innsbrucku v Avstriji
(politične in administrativne naloge), oddeljeni sedež pa v Bolzanu v Italiji
(tehnične in operativne naloge).

Glavne naloge Stalnega sekretariata Alpske konvencije so:

  • zagotavljanje administrativne in tehnične podpore organom Alpske konvencije,
  • odnosi z javnostmi (posredovanje in širjenje informacij o Alpski konvenciji,
    njenih protokolih in dosežkih),
  • usklajevanje raziskovalnih projektov o Alpah,
  • pospeševanje izvajanja Alpske konvencije in skladnosti z njenimi protokoli,
  • sistem opazovanja in informiranja o Alpah (SOIA) ter
  • prevajanje in tolmačenje.

Stalni sekretariat Alpske konvencije promovira organizacijo dogodkov Alpske konvencije skladno z načeli zelene organizacije dogodkov - več informacij tukaj.

Kontakt

Sedež v Innsbrucku: Izpostava Bolzano / Bozen:
Herzog-Friedrich-Straße 15
6020 Innsbruck
Austria
Tel.: 0043-512-588589-0
Email: info@alpconv.org
www.alpconv.org
Viale Druso / Drususallee 1
39100 Bolzano / Bozen
Italia
Tel.: 0039 0471 055357
Fax: 0039 0471 055359
Email: info@alpconv.org
www.alpconv.org


<<