Intranet 
SearchGo SearchPOSVETOVALNI ODBOR ZA ALPSKO PODNEBJE
Predsedstvo: Avstrija

Podnebne spremembe se v Alpah dogajajo hitreje kot drugje: od konca 19. stoletja se je temperatura dvignila za skoraj 2 °C. To je dvakrat hitreje od povprečja na severni polobli. Vplivi podnebnih sprememb so različni v različnih delih Alp, vendar se ne ustavijo ob državnih mejah. 

Pogodbenice Alpske konvencije so leta 2006 sprejele Deklaracijo o spremembi podnebja s ciljem utrditve medsebojnega sodelovanja. Leta 2009 je bila Deklaracija dopolnjena z Akcijskim načrtom za podnebje v Alpah, ki določa posebne strateške ukrepe in primere dobrih praks. Ukrepanje glede podnebnih sprememb je tudi ena od prioritetnih nalog Večletnega progama dela Alpske konvencije od leta 2011. Na XIV. Alpski konferenci leta 2016 je bil ustanovljen Posvetovalni odbor za alpsko podnebje, z namenom »da bi med sabo povezal pobude in prispevke o podnebnih spremembah ter podal predloge za konkretni sistem ciljev Alpske konvencije o perspektivi »podnebno nevtralni alpski prostor« v skladu z evropskimi in mednarodnimi cilji. «

Cilji

Glavni cilji Posvetovalnega odbora so:

  • združiti relevantne aktivnosti Alpske konvencije na področju podnebnih sprememb; 
  • izpiliti predloge ciljev Alpske konvencije glede perspektive o »podnebno nevtralnem območju Alp«.

Aktivnosti se izvajajo v skladu z evropskimi in mednarodnimi cilji, ki so med drugim zapisani v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah, v Podnebno-energetskem paketu ukrepov Evropske unije oz. v Strategiji prilagajanja Evropske unije podnebnim spremembam. Pričakuje se, da bo poročilo z rezultati dela predstavljeno na XV. Alpski konferenci leta 2019. 


Aktivnosti, dokumenti in rezultati odbora  

 


<<