Intranet 
SearchGo SearchVII. ALPSKA KONFERENCA

Zapisnik sklepov

  • Priloga 1 Sklep Alpske Konference o Stalnem Sekretariatu Konvencije za varstvo Alp (Alpske Konvencije) - dokument VII/2
     
  • Priloga 2 Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov Mehanizem za preverjanje upo.tevanja - document VII/4
     
  • Priloga 3 Deklaracija pristojnih ministrov podpisnic Alpske konvencije, izražena na VII. Alpski konferenci - document VII/10

 


<<