Intranet 
SearchGo SearchPRIMERI DOBRE PRAKSE

Stalni sekretariat je v zadnjih letih zbral različne izkušnje pri izvajanju Alpske
konvencije. Te obsegajo področja trajnostnega razvoja ter tematska področja,
ki jih obravnava konvencija.
 
Pogodbenice so marca 2009 sklenile, da začnejo zbirati primere dobrih praks
še posebej za področje podnebnih sprememb in ustvariti podatkovno bazo za
to pereče področje. Tudi na Alpski konvenciji želimo prispevati k temu sklepu,
zato smo omogočili njihovo objavo in zbiranje na spletni strani, ki bo
dosegla vse akterje v alpskem prostoru.
 
Podrobnejše informacije najdete v splošni podatkovni bazi Alpske
konvencije
.
 
Spletna stran ponuja interaktiven kanal za komunikacijo in možnost za lokalne
ter regionalne akterje, da izmenjajo svoje izkušnje, in da TUKAJ predložijo
svoje primere dobrih praks, ki jih želijo predstaviti drugim.  
 
Naštete so povezave do podatkovnih baz dobrih praks s področja podnebnih
sprememb in energije.
 
 1. Energie-cites: spletna stran evropskega združenja lokalnih skupnosti
  podpira politike obnovljivih virov energije; aktualna podatkovna baza
  s primeri dobre prakse
 2. ManagEnergy Search Database: iskalnik pilotnih študij
  “ManagEnergy” s področja upravljanja z energijo; omogoča iskanje
  primerov dobre prakse, prav tako iskanje po objavah, študijah,
  prireditvah, spletnih straneh in drugih dokumentih
 3. Build-Up Good Practices: podatkovna baza se navezuje na primere
  dobre prakse s področja gradbeništva in sanacije poslopij
 4. Intelligent Energy: evropska podatkovna baza projektov
 5. IntellEbase: podatkovna baza s projekti s področja energetske
  učinkovitosti in obnovljivih virov energije (projekta Altener in Save)
 6. FP6 Demonstration Projects: evropska strategija za energijo
 7. LIFE Projects Database
 8. Strukturni skladi: podatkovna baza z zgodbami o uspehu s področja
  strukturnih skladov
 9. ICLEI Information Clearinghouse:objave, študije posameznih
  primerov, informacije in razni tehnični priročniki
 10. Local Sustainability, the European Good Practice Information
  Service
  : smernice za pripravo projektov lokalnega trajnostnega
  razvoja, primeri dobre prakse od leta 1996-1999)
 11. Energy Savings Trust: primeri dobre prakse s področja prihranka
  energije v stanovanjih
 12. SURBAN: podatkovna baza trajnostnega razvoja mest v Evropi
 13. ELTIS: podatkovna baza s pilotnimi študijami o mobilnosti in prometu
  (ena najpomembnejših baz kar zadeva primere dobre prakse
  s tega področja) 
 14. EPOMM: Evropska platforma za upravljanje z mobilnostjo
 15. ENTHUSE: zasleduje se cilj, da se pri lokalnih skupnosti vzpostavi
  interes za obnovljive vire energije.
 16. INFORSE-Europe: zbirka uspešnih aktivnosti s področja trajnostne
  energije v Evropi (centralna Evropa)
 17. Evropska agencija za okolje (EEA): poročila in objave o okolju
  v Evropi, ki jih objavlja Evropska agencija za okolje
 18. Biofuel Cities Project and Activities Directory: v interaktivnem
  seznamu in na kartah so objavljeni projekti in aktivnosti s področja
  bio-goriv
 19. Better Public Transport for Europe through Competitive
  Tendering
  : vodič po primerih dobre prakse
 20. Best Practices on Successful Implementation of Wind Energy
  on Regional and Municipal Level
 21. Agencija: NEP - Nacionalna energetska pot Slovenije
 22. Energy Globe Award Database for Best Practices: informacije o
  varčevanju z energijo, gradnjo in prenovo poslopij ter vzorčnimi projekti
  s teh področij
 23. V okviru okoljske konference regij  ENvironmental COnference of
  Regions of Europe (ENCORE)
  je bila vzpostavljena Delovna skupina
  na temo podnebnih sprememb. Doslej je 19 regij objavilo pregled o
  svojih aktivnostih in politikah v zvezi s podnebnimi spremembami na
  spletni strani ENCORE. Predstavile so svoje primere dobre prakse in
  poročale o zahtevanem regionalnemu prilagajanju in učinkih podnebnih
  sprememb. 
 24. CIPRA Primeri dobre prakse: je baza podatkov o primerih dobre
  prakse s področja podnebnih sprememb, ki se izvajajo v Alpah.
 25. ALPSTAR: rezultati projekta Območje Alp naproti ogljični nevtralnosti Alp

 


<<