Intranet 
SearchGo SearchXII. ALPSKA KONFERENCA 

Zapisnik sklepov

 • Priloga 1 - Mehanizem za preverjanje upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov (postopek preverjanja) – Dokument ACXII/A1/1
   
 • Priloga 2 - Poročilo Odbora za preverjanje za XI. Alpsko konferenco o stanju glede upoštevanja Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov – Dokument AC11/A1/1
   
 • Priloga 3 - Poročilo o napredku večletnega programa dela (MAP/SAP) – Dokument ACXII/A7
   
 • Priloga 4 - Poročilo o delu predsedstva, Stalnega sekretariata in opazovalcev 2011 - 2012 – Dokument ACXII/B1
   
 • Priloga 5 - Poročilo o področju podnebje in energija – Dokument ACXII/B4
   
 • Priloga 6  - Četrto poročilo o stanju Alp “trajnostni turizem v Alpah” - Poročilo o napredku – Dokument ACXII/B5
   
 • Priloga 7 - Prispevek Alpske konvencije k procesu oblikovanja makroregionalne strategije za Alpe – Dokument ACXII/B6/1
   
 • Priloga 8 - Poročilo o glavnih ciljih in prednostnih nalogah italijanskega predsedstva Alpski konvenciji 2013 - 2014 – Dokument ACXII/B7
   


<<