Intranet 
SearchGo Search

Veliko občinstva na drugim Alpen-Forumu-Innsbruck
Veliko občinstva na drugim Alpen-Forumu-Innsbruck
Poznavalci, študenti in zainteresirani občani o včeraj zvečer sodelovali na forumu na temo podnebnih sprememb in energije v prostorim Občine Innsbruck. Dogodek je otvorila namestnica generalnega serketarja Alpske konvencije ga. Simonva Vrevc. Z aktivno udeležbo francoskega ambasadorja v Avstriji, njegove ekselence g. Pascala Texeira da Silve in številnih akademikov in izvajalcev s Tirolske, Predarlske in Grenoble so bili naslovnjeni številni vidiki povezav med energijo in podnebjem. Med drugim je razprava tekla o varčevanju z energijo, razvojem obnovljivih virov energije in spremembah posameznikovega obnašanja v odnosu do energije in podnebja.

Tema naslednjega Alpen-Forum-Innsbruck, ki bo potekal 9. decembra bodo podnebne spremembe in turizem. Vabljeni.

<<