Intranet 
SearchGo SearchDEPOZITAR ALPSKE KONVENCIJE


12. člen Alpske konvencije

Kot določa 12. člen Alpske konvencije, ima vlogo depozitarja (kraj hrambe vseh podpisanih
dokumentov) Avstrija.
 
Alpske države notificirajo depozitarju vse zadeve, ki se nanašajo na Alpsko konvencijo,
depozitar pa druge države in pogodbenice obvesti o vsaki opravljeni notifikaciji in jih
tako sproti seznanja z vsemi spremembami, kot so novi podpisi, deponiranje listine
o ratifikaciji itd.

Depozitar notificira alpskim državam in podpisnicam vsak podpis, vsakokratni dan začetka
veljave Alpske konvencije in izjavo o razširitvi veljave Alpske konvencije na nadaljnje dele
svojega državnega ozemlja.

Kontakt:

Ewald Galle
Avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami
Abt. I/9
Stubenbastei 5
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 71100 611617
ewald.galle@bmlfuw.gv.at  
 

<<